Tänk som en ekonom: därför borde du ta SU-lån

Tänk som en ekonom: därför borde du ta SU-lån

Ekonomiska teorier täcker flera begrepp som kan överföras direkt till vardagen. Detta inkluderar begreppet ”nedsänkt kostnad”. Ett exempel kan vara att du betalade 100 kr för en fest. När du kommer in, visar det sig att festen är tråkig och du vill verkligen mesta av allt gå vidare. Din hjärna säger dock att eftersom du har spenderat 100 kr borde du hellre stanna ”för pengarna”. Här säger ekonomisk teori att alla icke-returkostnader är en ”nedsänkt kostnad” och det är ologiskt att stanna om du hittar mer värde i att vara någon annanstans.

Men den här artikeln fokuserar på ett annat ekonomiskt begrepp, nämligen att följa en ekonoms tänkesätt och upprätthålla samma levnadsstandard genom hela livet. Detta gäller både när man studerar och tar SU, under karriären och i pensionen.

 

Därför borde du ta SU-lån

De flesta (trots logiken bakom) följer inte en ekonoms tankesätt. För den allmänna personen har de olika faserna av livet ett stort inflytande på den ekonomiska situationen. Under läsåren sparas det in på både mat, nöje, etc. för att kunna bli skuldfri under de 3-5 år som en utbildning normalt tar. Därefter går du över till ett heltidsjobb, där pengarna som det kallas ”försvinner” jämfört med studieåren. Det betyder att konsumtionen är väldigt stor. När karriären är över kommer pensionsåren, där du vanligtvis har sparat för lite för att upprätthålla levnadsstandarden som du varit van vid.

 

Här är en ekonoms uppfattning om hur ekonomin ska se ut baserat på livets faser:

Medan du är student ska du ta SU-lån så att du kan upprätthålla en levnadsstandard exakt i linje med vad du förväntar dig efter dina studier. Du kan läsa mer om vilka typer av lån på Lån.dk. Logiken är att skulden du gör genom att behålla en viss levnadsstandard i låginkomstperioder betalas av i karriärsåren, där du har en relativt högre inkomst. Se till att spara tillräckligt för pensionering så att du kan behålla samma levnadsstandard under denna period.

Sammanfattningsvis kan det sägas att du självklart inte behöver tänka som en ekonom. Många har en princip att inte låna pengar för konsumtion, vilket också kan få stora konsekvenser om lånet inte är under kontroll. Dock beror det slutligen på om du är en person som har förmåga att kontrollera din konsumtion. Lån kan vara bra, men är också farliga för de människor som ”glömmer” att pengarna faktiskt behöver återbetalas.

Leave a comment