Privacy Policy

Privacy Policy

BRUKERBETINGELSER OG BESKYTTELSE AV PERSONDATA

 

I forbindelse med bruken av Nordiccompare.com tjenesten vår, tilmelding av nyhetsbrev, SMS tjeneste og annen bruk av hjemmesiden vår, som for eksempel ved å downloade artikler og annet innhold, behandler vi en del forskjellige opplysninger om deg.
Formålet er å informere deg om hva slags opplysninger vi har på deg, hvorfor vi bruker og deler dem, hvor lenge vi gjemmer disse opplysningene, og hvordan du kan utøve rettighetene dine.

Når du kjøper noe, melder deg til nyhetsbrevet vårt, bruker SMS tjenesten eller annen bruk av hjemmesiden vår til å downloade artikler eller annet innhold, gir du samtidig samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Derfor er det viktig at du leser det som står under. Det er viktig for oss å understreke at vi behandler personopplysningene dine på en sikker og fortrolig måte. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss på hello@nordiccompare.com

Vi utgir ikke personopplysningene dine til samarbeidspartnerne våre medmindre du har gitt samtykke til dette.

 

Dataansvarlig

 

Nordiccompare.com er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med anvendelse av hjemmesiden og tjenestene våre.
Kontaktopplysningene på den dataansvarlige er: Nordiccompare.com

Hellerupvej 8

2900 Hellerup

E-post: hello@nordiccompare.com

 

GENERELLE BRUKERBETINGELSER

Adgang og bruk av de nåværende hjemmesidene og tjenestene våre, skal skje i henhold til nedenstående betingelser. Ikke bruk hjemmesiden eller tjenestene med mindre du aksepterer disse betingelsene. Hjemmesiden er utarbeidet og administreres av Nordiccompare.com. Vi forbeholdes oss rettigheten til å fjerne eller endre deler eller hele hjemmesider. Vi forbeholder oss også rettigheten til å foreta slike endringer etter eget ønske og uten forvarsel. Derfor anbefaler vi at du alltid leser igjennom betingelsene og noterer deg eventuelle endringer når du besøker hjemmesiden eller tjenestene våre.

NÅR DU LESER PÅ HJEMMESIDEN VÅR (COOKIEPOLITIKK)

Vi tar bruk av forskjellig verktøy til å optimere markedsføringen og driften av hjemmesiden vår mv. Cookiepolitikken vår er basert på ”Bekjendtgjørelse om krav til informasjon og samtykke ved lagring av eller adgang til opplysninger i sluttbrukeres terminalutstyr”. Bekjentgjørelsen inneholder en del forskjellige regler angående informasjon og samtykke til hva slags cookies som lagres på PC’en din.

Når du besøker denne hjemmesiden innsamles en rekke opplysninger om deg, PC’en din og adferden din på hjemmesiden. I dette avsnittet kan du lese detaljene om de informasjonene vi samler sammen, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til, hvem som har adgang til opplysningene og hvem du kan kontakte for å innsamle opplysningene. Ved å besøke og anvende denne hjemmesiden gir du samtykke til denne cookiepolitikken og innsamlingen av opplysningene dine.

 

Cookies

Når du besøker denne hjemmesiden mottar du automatisk en eller fler cookies. Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du slå dem fra i browseren din. Du har også mulighet for å slette dem fra harddisken din ved å gå inn i innstillingene på browseren din.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som lagres i browseren din og godkjennes av hjemmesiden ved tilbakevendende besøk og som gjør det mulig å sende deg individualisert informasjon. En cookie kan inneholde tekst, tall eller f.eks. en dato, men det er ingen personlige opplysninger i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke inneholde virus.

I hvor lang tid oppbevarer vi cookies?

De cookies som sendes til deg fra denne hjemmesiden, blir oppbevart i høys 24 måneder fra siste gang du besøkte hjemmesiden. Hver gang du gjenbesøker hjemmesiden vår, forlenges perioden. De pågjeldende cookies oppbevares i høyst 24 måneder fra det seneste besøket ditt på hjemmesiden vår.  

Hvordan unngår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du blokkere alle cookies, slette eksisterende cookies fra PC’en din eller motta advarsel før en cookie blir gjemt på browseren din.

Hva brukes cookies til på hjemmesiden vår?

Vi bruker cookies til å fastlegge hvem som besøker hjemmesiden vår, og til å lage demografiske og brukerrelaterte statistikker. Slik får vi muligheten for å tilpasse og opprette innhold og tjenester etter dine og øvrige brukeres interesser og ønsker. Vi bruker også cookies til å levere og målrette online annonser. Det samme gjelder i forbindelse med spørreskjemaundersøkelser, analyser og annet. Ved alle reklameformer registrerer vi om du klikker på de leverte annonsene.

Cookies fra samarbeidspartnerne våre

I dette avsnittet finner du en oversikt over hvilke samarbeidspartnere som sender cookies og har adgang til opplysningene innsamlet via cookies sendt fra hjemmesiden vår.

 • Google Adwords

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Fullstory

 • Adform

Disse cookies anvendes ikke til registrering av personopplysninger med mindre du selv uttrykkelig gir tillatelse til dette.

Data kan gis videre til tredjeparter i anonymisert form med et formål om å målrette markedsføring og oppnå bedre viten om brukere på en enkelt hjemmeside, og det danske markedet generelt. Opplysninger kan også gis videre til tredjepart hvis det kreves fra myndighetene.

Disse cookies brukes til å målrette annonser til deg, basert på hva som vurderes å være mest relevant ut ifra innholdet på de sidene du besøker og tidligere har besøkt.

 

NÅR DU MELDER DEG TIL NYHETSBREVET VÅRT / SMS-tjeneste

Hvis du melder deg til nyhetsbrevet eller SMS-tjenesten vår, gir du oss minimum navnet, mobilnummeret og e-postadressen din.

Det gjør vi for at servicen kan fungere, så vi vet hvem vi skal sende til.

Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet eller SMS-tjenesten vår. Du kan enten bruke “frameld” (“unsubscribe”) i bunnen av nyhetsbrevet og SMS’en eller skrive direkte til oss på hello@nordiccompare.com. Så melder vi deg fra listen og sletter alle opplysningene dine.

Vi sletter minimum e-postadressen eller mobilnummeret ditt, slik at vi imøtekommer ønsket ditt om å slettes i størst mulig omfang.

Det lovlige grunnlaget for å innsamle og gjemme navnet, e-postadressen og mobilnummeret ditt er det samtykke du gir oss, når du melder deg til nyhetsbrevet vårt.

Det er ikke et lovkrav at du skal gi oss personopplysningene dine, og at vi kan gjemme og bruke dem. Hvis du ikke ønsker å la oss motta og gjemme navn, e-postadresse og mobilnummer, skal du bare unnlate å melde deg til nyhetsbrevet eller SMS tjenesten vår. Den eneste konsekvensen er at du ikke kan motta informasjon fra tjenesten vår.

 

BEGRENSET ANSVAR

Nordiccompare.com har utarbeidet den nåværende hjemmesiden og tjenester etter beste evne og med største omhyggelighet, for å sikre den beste mulige brukeropplevelsen. Vi gjør vårt beste for å utvikle og oppdatere servicen vår løpende. Formålet med denne tjenesten er utelukkende for å gi brukeren den beste mulige opplevelsen.

Tjenesten vår er gratis og vi gir ingen uttrykkelig garanti for at tjenesten er fullendte eller korrekte, Vi gir spesielt uttrykk for at noen av informasjonen er utdaterte. Derfor anbefaler vi at du sjekker ut informasjonen på hjemmesiden, før du begynner å bruke den.

Hverken Nordiccompare.com eller de tredjepartene som er involvert i utarbeidelsen av denne tjenesten, kan holdes ansvarlig for skader som forårsakes av bruken av tjenesten eller hjemmesiden, bruk eller forhindret bruk av hjemmesiden samt skader, som oppstår som følge av bruken av informasjoner på denne hjemmesiden.

 

HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER BRUKER VI OM DEG?

Vi innsamler og bruker personopplysningene dine i den graden det er nødvendig i forbindelse med aktivitetene våre, og for å kunne tilby personaliserte produkter og tjenester i høy kvalitet.

Vi kan innsamle forskjellige typer personopplysninger om deg, inkludert:

 • Identifikasjon Opplysninger (f.eks. navn, nasjonalitet, fødsels sted og -dato, kjønn, IP-adresse);

 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse og e-postadresse, telefonnummer);

 • Familiesituasjon (f.eks. sivilstatus, antall barn);

 • Utdannelse og erhverv (f.eks. utdannelsesnivå, erhverv, arbeidsgivers navn, løn);

 • Opplysninger som relaterer til anvendelsen din av produktene  og tjenestene våre i forhold til bank-, finans- og transaksjonsopplysninger;

De opplysningene vi bruker om deg kan enten gis direkte av deg eller innsamles fra følgende kilder for å bekrefte innholdet i, eller forbedrer databasene våre:

 • Publikasjoner/databaser, som er gjort tilgjengelige av offisielle myndigheter (f.eks. EF-tiende);

 • Tjenestekundene eller tjeneste-utbyderne våre

 • Tredjeparter såsom kredittopplysningsbyråene og byråer som arbejder med forebyggelse av bedrageri, eller data-formidlere i overensstemmelse med lovgivning om databeskyttelse.

 • Hjemmesider/sociale media med informasjon som du har offentliggjort (f.eks. din egen hjemmeside eller profil på sociale media)

 • Databaser som er gjort tilgjengelige av tredjeparter.

 

HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

For å oppfylle en kontrakt med deg eller lage tiltak før inngåelse av en kontrakt bruker vi personopplysningene dine til å inngå og oppfylle kontraktene våre, inkludert:

 • Gi deg informasjon om våre finansielle produkter og andre produkter og tilbud;

 • Hjelpe deg og besvare anmodningene dine;

 • Vurdere om vi kan tilby deg et produkt eller tjeneste og under hvilke betingelser;

For å oppfylle den legitime interessen vår, bruker vi dine personopplysninger med henblikk på å anvende og utvikle produktene eller tjenestene våre for å forbedre risikostyring og forsvare de juridiske rettighetene våre, inkludert:

Forebyggelse av bedrageri;

 • IT-ledelse, inkludert håndtering av infrastrukturen (f.eks. felles plattform) samt forretningskontinuitet og it-sikkerhet;

 • Opprettelse av individuelle statistiske modeller, som er basert på analyse av transaksjonene for eksempel for å hjelpe med å optimere kredittvurderingen vår;

 • Opprettelse av aggregerende statistikker, test og modeller til forskning og utvikling for å forbedre eksisterende produkter og tjenester eller skape nye;

 • Personalisering av tilbudene våre til deg og fra andre samarbeidspartnere gjennom:
  * Forbedring av kvaliteten på produktene eller tjenestene våre;
  * Reklameprodukter eller tjenester som matcher situasjonen og profilen din.

Dette kan oppnås ved å:

 • segmentere kundeemnene og kundene våre; 


 • analysere vanene og preferansene dine i de forskjellige kanalene (e-post eller beskjeder, besøk på hjemmesiden vår osv.); 


 • matche de produktene eller tjenestene, som du allerede har eller bruker, med andre opplysninger, vi har om deg; 


Å respektere valget ditt hvis vi har anmodet om samtykke ditt til en konkret behandling. i noen situasjoner skal vi ha et samtykke for å behandle opplysningene dine, f.eks.

 • Hvis vi trenger å behandle opplysningene dine til andre formål enn de som står skrevet i avsnitt 3, vil vi informere deg og om nødvendig innhente samtykke ditt.

 

HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED? 


For å oppnå de tidligere nevnte formålene vil kan vi utlevere personopplysningene dine til:

 • Tjenestetilbydere som utfører tjenester på våre vegner

 • Uavhengige agenter, meglere og formidlere;

 • Bankpartnere og komersielle partnere;

 • Finansielle eller rettslige myndigheter, statlige organer eller offisielle institusjoner etter anmodning og i omfang loven tillater;

 • Noen autoriserte fagfolk såsom advokater, notare eller auditører.

OVERFØRSEL AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS

I tilfelle av internasjonale overførsler fra Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS), der Europa-kommissionen har vurdert at det pågjeldende landet utenfor EØS har sikret et tilstrekkelig data beskyttelsesnivå, vil dine personopplysninger bli overført på dette grunnlaget.

I tillegg til dette forbeholder vi oss rettigheten til å bruke databehandler utenfor EU/EØS til å hjelpe oss med å utføre forretningene våre. Dette vil i så fall skje under overholdelse av gjeldende regler om overførsel av persondata.

 

HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi beholder personopplysningene dine i den perioden som gjelder for å overholde gjeldende regler og lover eller en annen periode med hensyn til drivkraften vår, så som håndtering av kunderelasjoner og respons på rettskrav eller lovgivningsmessige anmodninger. Som f.eks. blir de fleste kundene våres opplysninger gjemt i den perioden kontrakten gjelder og eller så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av avtaleforholdet sammen med gjeldende lovgivning.

 

HVA ER DINE RETTIGHETER, OG HVORDAN DU KAN UTØVE DEM?

I overensstemmelse med gjeldende regler har følgende rettigheter:

 • Å få adgang: Du kan få opplysninger om behandlingen av personopplysningene dine og en kopi av slike opplysninger.

 • Å kreve: Hvis du mener at opplysningene dine er unøyaktige eller ufullstendig kan du kreve at disse skal endres i overensstemmelse med dette.

 • Å slette: Du kan kreve at personopplysningene dine blir slettet i den grad loven tillater det.

 • Å begrense: Du kan anmode om begrensninger av behandlingen av personopplysningene dine.

 • Å gjøre innsigelse: Du kan gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine med begrunnelse i nettopp din situasjon. Du har rett til å gjøre innsigelse mot behandling av personopplysningene dine med det formålet å lage direkte markedsføring som omfatter profilering relatert til direkte markedsføring.

 • Trekke tilbake samtykke: Når du har avgitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du alltid rett til å trekke denne tilbake. Bemærk - dette kan medføre oppsigelse av kundeforholdet ditt med krav om innfrielse.

 • Retten til dataportabilitet: Når loven tillater det, har du rett til å få de personopplysningene du har stillet til rådighet for oss returnert til deg, eller hvis det er teknisk umulig å overføre til en tredjepart.

Hvis du ønsker å utøve de ovenstående rettighetene bedes du sende en e-post til [hello@nordiccompare.com. Vedlegg en skanning/kopi av ID kortet ditt til identifikasjon.

I overensstemmelse med gjeldende lovgivning har du over de overnevnte rettighetene også rett til å inngi klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

 

HVORDAN KAN DU HOLDE DEG OPPDATERT OM ENDRINGER I DENNE INFORMASJONSMEDDELELSEN?

Vi oppdaterer løpende denne informasjonenmeddelelsen. Vi gir deg beskjed om vesentlige endringer på hjemmesiden vår eller gjennom andre almindelige kommunikasjonskanaler.

 

HVORDAN KAN VI KONTAKTES?

Hvis du har spørsmål til bruken av personopplysningene sine i henhold til denne imformasjonsmeddelelsen, skal du kontakte databeskyttelse rådgiverne våre via e-post: hello@nordiccompare.com, som vil undersøke forespørselen din.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til å inngi en klage til Datatilsynet, hvis du er ufornøyd med den måten, vi behandler dine personopplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktopplysninger på https://www.datatilsynet.no